Πολιτική Απορρήτου

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - General Data Protection Regulation (GDPR)

Καλωσορίσατε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα Cosmetiqon.gr στο οποίο διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα της επιχείρησης (η οποία θα αποκαλείτε εν συντομία Cosmetiqon) με έδρα την Κνωσού 4, Περιστέρι, ΑΦΜ 801200986, ΔΟΥ Α΄ Περιστερίου.

H Cosmetiqon έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες εφαρμογές ασφάλειας που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όροι Προστασίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, συλλέγονται από τους πελάτες μας τα απαιτούμενα στοιχεία για την ασφαλή και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών τους, έναντι των οποίων η Cosmetiqon ακολουθεί τους όρους του παρόντος τμήματος και τις αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Ν. 2016/619 Γ.Κ.Π.Δ (G.D.P.R.) , όπως ισχύει σήμερα.
H Cosmetiqon κινούμενη πάντοτε εντός του νομικού πλαισίου – διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων μετά από ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της παρούσας ιστοσελίδας.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς.
Όταν δίνετε μια παραγγελία, προκειμένου να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό κατάστημα και να λάβετε ταυτότητα χρήστη (password) ή όχι, ζητάμε από σας να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), τη διεύθυνση κατοικίας σας και το σταθερό σας τηλέφωνο.  H Cosmetiqon  συλλέγει και χρησιμοποιεί τα ανωτέρω στοιχεία για:

  • τις ανάγκες υποστήριξης και ολοκλήρωσης της συναλλαγής που επιθυμούν οι πελάτες να κάνουν με την Εταιρεία και το Δίκτυο Καταστημάτων της (π.χ. επιβεβαίωση της παραγγελίας κ.λ.π.).

  • για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας/προώθησης πωλήσεων (ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες του Cosmetiqon προσφορές κ.λ.π.) μόνο εάν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ώστε να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα του γι’αυτόν τον σκοπό.

  • για την άντληση στατιστικών και μόνο καταστάσεων όσον αφορά τους πελάτες του ή / και τις αγορές τους στο Cosmetiqon μόνο εάν ο πελάτης έχει συμφωνήσει ώστε να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα του γι’αυτόν τον σκοπό.

Αποδέκτες δεδομένων
Για τα στοιχεία σχετικά με την αγορά αγαθών ή/και υπηρεσιών μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα :
Το ή τα καταστήματα του Δικτύου Καταστημάτων (cosmetiqon.gr), που επιλέγετε για την εκτέλεση της ή των παραγγελιών σας. H Cosmetiqon ενδέχεται να αναθέσει σε τρίτη συνεργαζόμενη με αυτήν επιχείρηση την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τον σκοπό της εμπορικής επικοινωνίας της Εταιρείας με τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όποτε γίνεται ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης σε τρίτη επιχείρηση αφού πρώτα ενημερωθείτε και λάβουμε την έγκρισή σας. H Cosmetiqon  απαιτεί και δεσμεύει τέτοια επιχείρηση να συμμορφώνεται με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί  το Cosmetiqon ως προς τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρηστών.

Αποκάλυψη πληροφοριών σε τρίτους 
H Cosmetiqon  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί, μισθώνει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Μόνη εξαίρεση από τη δέσμευση αυτή αποτελεί η περίπτωση που έχει μεσολαβήσει προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη ή/και ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεση του κατά τη συλλογή των στοιχείων του, ή/και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από διάταξη νόμου, ή/και είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας του πελάτη μέσω του φυσικού καταστήματος Cosmetiqon.gr  που έχει επιλέξει ή/και την πληρέστερη προστασία του Cosmetiqon και των χρηστών από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανωτέρω.

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τα προσωπικά δεδομένα 
H Cosmetiqon σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα, κατά τη συμπλήρωση των ατομικών τους στοιχείων στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα, να μη χορηγήσουν τη συγκατάθεση τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για λόγους προώθησης πωλήσεων.

Προστασία παιδιών
H Cosmetiqon ακολουθεί αυστηρά τις σαφείς πολιτικές υπέρ των παιδιών.
α) Η συλλογή, χρήση και διάθεση των προσωπικών τους δεδομένων καθώς και των δεδομένων της οικογένειας τους γίνεται μόνο μετά από ρητή γραπτή έγκριση των κηδεμόνων τους.
β) H Cosmetiqon διαβεβαιώνει τους πελάτες του ότι έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε το περιεχόμενο των διαφημίσεων / διαφημιστικών μηνυμάτων:
– Να μην επηρεάζει τα παιδιά αρνητικά σε πνευματικό και ηθικό επίπεδο
– Να μη δίνεται παραπλανητική εικόνα της ποιότητας, του μεγέθους της αξίας ή της απόδοσης των διαφημιζόμενων εμπορευμάτων

Πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας;
Τα Προσωπικά Δεδομένα κάθε πελάτη διατηρούνται στο αρχείο της Cosmetiqon για 5 έτη, για φορολογικούς σκοπούς σύμφωνα με τον νόμο Π.Δ. 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
Εάν η περαιτέρω διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς που καθορίζονται από το νόμο, τότε  μπορούμε να διατηρήσουμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα.
Για προωθητικούς  σκοπούς (newsletter)  τα Προσωπικά Δεδομένα κάθε πελάτη διατηρούνται στο αρχείο της Cosmetiqon για 5 έτη εκτός αν ο χρήστης αποφασίσει να κάνει διαγραφή των στοιχείων του.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Εμείς εκπληρώνουμε τα δικαιώματά σας που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων (GDPR).

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχτείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα τη στιγμή της επιλογής σας.
Αν αντιτεθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, τότε ο νόμος απαγορεύει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή όχι, τότε έχετε δικαίωμα που μας υποχρεώνει να επιβεβαιώσουμε ότι επεξεργαζόμαστε ή δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, αλλά και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο αυτών.

Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από εμάς είναι πιθανό να είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή μπορείτε να ζητήσετε εγγράφως τη διόρθωσή τους και αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Πρέπει να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν το ζητήσετε και εάν δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε;
Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή κατά τη συνήθη διαμονή σας στην ΕΕ και τον ΕΟΧ. Η εποπτική αρχή πρέπει να σας ενημερώσει για την πρόοδο και την έκβαση της καταγγελίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Απώλεια ή κλοπή δεδομένων;
Οι κανόνες διασφαλίζουν ότι προστατεύεσαι. Κάθε οργανισμός που κατέχει τα δεδομένα σου πρέπει να ενημερώσει την εθνική αρχή προστασίας δεδομένων (DPA) εάν υπάρχει κίνδυνος παραβίασης δεδομένων. Εάν η διαρροή ενέχει υψηλό κίνδυνο για εσένα, θα πρέπει επίσης να ενημερωθείς προσωπικά. Υπάρχουν αρχές προστασίας δεδομένων σε κάθε χώρα της Ε.Ε. που εποπτεύουν τη νομοθεσία της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων. Για την Ελλάδα, μπορείς να απευθυνθείς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο email: contact@drp.gr ή στο τηλέφωνο +30 210 6475600.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα που αφορούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα και την επεξεργασία τους ή τη διαγραφή τους παρακαλούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@cosmetiqon.gr, ή στο Τηλέφωνο : 211 4114191 και θα επικοινωνήσει άμεσα ο υπεύθυνος μαζί σας.