Έχω ανοίξει το προϊόν, μπορώ να το επιστρέψω ;

Δεν δεχόμαστε προϊόντα που έχουν ανοίξει. Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν, ωστόσο πρέπει να είναι σε εργοστασιακή κατάσταση (δεν έχει ανοίξει, αρχικό πακέτο, χωρίς ζημιά), διαφορετικά δεν θα δεχτούμε την επιστροφή.