Δεν ήμουν σπίτι στο χρόνο παράδοσης

Εάν δεν είστε στο σπίτι κατά την παράδοση, το πακέτο θα παραμείνει 7-15 ημέρες στο τοπικό ταχυδρομείο της χώρα σας. Μπορείτε να κανονίσετε μια παράδοση.