ΚΑΛΣΟΝ ΦΛΕΒ CLASS II-LONG-34-40mmhg ΜΕ ΤΡΥΠΑ JOHN’S