ΚΑΛΣΟΝ ΦΛΕΒ CLASS II MED-34-40mmhg ΜΕ ΤΡΥΠΑ JOHN’S