ΚΑΛΤΣΕΣ ΦΛΕΒ. ΡΙΖ ΣΙΛ. 240 CLASS I 26-28 mm/Hg JOHN’S