ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΜΟΥ-ΒΡΑΧΙΟΝΑ με ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ