ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 35cm με ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ