ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤ ΕΛΕΓΧΟ