ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗΡΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΠΑΣΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΕΣ 2 ΕΠΙΠΕΔΩΝ