ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΟΠΗ