ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΛΑ