ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ